שליטה מרחוקלאחר שהקובץ ירד יש לפתוח אותו ולהקריא למורה את המספר שמופיע על המסך. 

תמונה לדוגמה:

Comments