תקנון

תקנון בית הספר נחלים

תקנון זה נכתב על מנת לאפשר לכולנו שהות נעימה ובטוחה בין כתלי בית הספר. ב"נחלים" אוכלוסיה מגוונת של תלמידים, המגיעים מבתים ומושבים שונים ובטווח רחב של גילאים. כדי שנוכל לפעול יחד לקידום כלל התלמידים, אנו עומדים על קיום התקנון כולו כמכלול המשקף את הכבוד של כל תלמיד לחברו ולרוח הקהילה ובית הספר. אנו מודים לכל הורה, מורה ותלמיד מראש על הויתורים הנדרשים לטובת הכלל.

 

1.     "ואהבת לרעך כמוך – זה כלל גדול בתורה": בבית הספר נחלים פותרים חילוקי דעות בשיחה ובתיווך של צוות בית הספר.

א. אלימות איננה רק פגיעה פיזית. גם פגיעה מילולית או חברתית בתלמיד תטופל כדין אירוע אלימות לכל דבר וענין.

ב. לרשות תלמידי בית הספר בשיעורים ובהפסקות זמינים מורים לעזרה מיידית. אלימות אינה מענה לאלימות, ועל כן גם תלמיד ש"החזיר" יחשב כמי שהפר את התקנון.

ג.  על אף שאנו מתיחסים בכובד ראש לכל סוג של אלימות, הרינו להבהיר כי המקרים הבאים מוגדרים כ"קו אדום" שבו נגיב בחומרה:

(1)    אלימות חוזרת ונשנית.

(2)    הסתת תלמידים לחרם כלפי חבר/ה.

(3)    הטרדה הכוללת התיחסות מינית – פיזית או מילולית – לאחר.

ד. אנו משבחים כל תלמיד שיושיט יד לעזרה ותמיכה לחבר, ורואים בכך את פסגת השאיפות של המעשה החינוכי בבית הספר.

 

2.    "אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה": אנו מאמינים כי מלבד הלמידה, התלמיד סופג מסביבתו את היחס, המאמץ וההקרבה שהוא מוכן להשקיע למען קידומו האישי. בשל כך, הרגלי למידה ועמידה בזמנים הכרחיים למען יצירת "מתח לימודי" בריא בבית הספר.

א.   ראש הרשות הוא בעל הסמכות החוקית לביטול יום לימודים, ועל כן כל עוד לא נמסרה הודעה רשמית מתקיימים בבית הספר הלימודים כסדרם, בכל מזג אוויר ובכל תנאי.

ב.   דווקא בימים "קשים" (סופי שבוע, ימי גשם, "גשרים" בין חופשות וכיו"ב), צוות המורים מקפיד על הלמידה ביתר שאת.

ג.    בכל מקרה של איחור הנובע מעיכוב בהסעה מתבקשים התלמידים לדווח ישירות למנהל בית הספר או למזכירה.

ד.   היעדרות מאושרת, ע"פ חוזר מנכ"ל היא העדרות ליום אחד בשל מחלה, שמחה (או חלילה אֵבֶל) במשפחה מדרגה ראשונה, פעילות במושב או בתנועת נוער שאושרה מראש ע"י בית הספר. חזרה לבית ספר לאחר היעדרות של יותר מ-3 ימים מצריכה אישור רופא. בכל סוג אחר של העדרות, נבקשכם לאשר את ההעדרות טלפונית ומראש.

ה.   תלמיד שנעדר מסיבה מאושרת זכאי למבחן חוזר במידה וזה התקיים באותו יום, אך אם החליט המורה על מועד ב' לכלל הכיתה לא יהיה זכאי התלמיד הנעדר לשני מועדי בחינות (אלא יבחן פעם אחת עם כלל הכיתה).

 

3.    לבוש והתנהלות בשטח בית הספר: אנו מכבדים את אורח חייו של כל תלמיד והורה, ומבקשים בחזרה לכבד את האוכלוסיות השונות בבית הספר. הנוהל שלהלן משקף את הנורמה המקובלת בנחלים:

א.   בנים יגיעו לבית הספר עם כיפה לראשם, ובתספורת אחידה (ללא דירוג).

ב.   בנות תגענה לבית הספר עם חצאית או מכנסיים ארוכים, ללא קרעים או בדים צמודים.

ג.    כלל התלמידים מחויבים בחולצת תלבושת עם סמל בית הספר.

4.   "שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו" - תקשורת ופרטיות בנחלים:

א.   בית הספר רואה עצמו כמרכז החברתי של תלמידיו, וכבעל הסמכות לעסוק בנושאים שעלו מן המרחב הוירטואלי (קבוצות ווצאפ, רשתות חבריות וכיו"ב) גם אם התרחשו מחוץ למיקום ולזמן הרשמי של הלימודים. בשל כך, כללי הכבוד ההדדי ומניעת האלימות חלים גם על המרחב הוירטואלי.

ב.   חל איסור מוחלט על הבאת טלפונים ניידים מכל סוג לשטח בית הספר, לרבות מכשירים כבויים המונחים בתיק. התקשרות עם התלמידים בשעת הצורך תעשה דרך המזכירות.

ג.    תלמידי כיתות ז'-ח' בלבד רשאים להגיע עם ניידים, ועל כל תלמיד החובה לוודא כי המכשיר כבוי ומונח במקום נסתר מן העין במהלך השיעורים.

ד.   אנו ממליצים להורים להתקין במחשבים ובניידים תוכנות המיועדות להגנה על הילדים מפני חשיפה לתכנים פוגעניים, רכז התקשוב ומנהל בית הספר ישמחו לעזור בנדון.

 

5.   אכיפה:

א.   המורים יתערבו באופן מיידי במקרה של הפרת הנהלים, ועל התלמיד מוטלת החובה לכבד את מוריו ולהקשיב להוראותיהם. מקרה שיתמשך על אף התערבות מורה יטופל בחומרה.

ב.    במקרה של מעידה חד פעמית תערך שיחה חינוכית עם התלמיד על מנת לשקף את מעשיו ולסייע בידו לתקן את שנעשה בין אם על ידי התנצלות ובין אם בענישה חינוכית אחרת.

ג.     אירועי משמעת מתועדים תדיר בתיק האישי של כל תלמיד, על מנת שלא ישנו.

ד.    תלמיד שהופעתו לא עולה בקנה אחד עם התקנון לא יוכל להיכנס לכיתה עד הסדרת הנושא, וישהה במזכירות עם דפי עבודה.

ה.   בית הספר רשאי להחרים, ע"פ חוזר מנכ"ל, טלפונים ניידים וכל ציוד שמהווה הפרעה ללימודים או סכנה בטיחותית. הציוד יושב להורים לאחר שיחה.

ו.      בעיות משמעת שהתעוררו במהלך פעילות בלתי פורמלית עשויות לגרור התניית השתתפות של התלמיד בפעילות עתידית בליווי הוריו או בהשארת פיקדון למקרה שבו יצטרך התלמיד לחזור לביתו באמצע הפעילות.

ז.     פגיעה בציוד בית הספר (במזיד או מתוך רשלנות) תגרור תשלום עלות הנזק ו/או השתתפות בפעולה הנדרשת לתיקון הנזק.

ח.   השעיה היא מוצא אחרון, ונצרך, במקרה של אירועים קשים. מטרתה להבהיר לתלמיד כי לא יוכל לקחת חלק בחיי בית הספר כל עוד לא ישמור על כללי המסגרת. מנסיוננו, גם אם ילד מראה כלפי חוץ שהוא נהנה מהשהות בביתו, הרי שכל אחד מעונין בסופו של דבר להיות חלק אינטגרלי מחברת בני גילו.

ט.   זימון ההורים לשיחה אינו עונש, והוא נועד להבהיר לתלמיד שהוריו ומחנכיו רואים עין בעין את הצורך בהתנהלות ראויה. שיתוף הפעולה הכרחי למען הילד, ואנו בטוחים שכל הורה יקבלו בהבנה.

 

6.    הסעות: התנהגות בטיחותית אינה רק ציות לחוקים ותקנות. זוהי דרך חיים הבאה לידי ביטוי בבחירה נכונה, בשיקול דעת ובלקיחת אחריות של האדם (הילד) לא רק על עצמו אלא גם על זולתו.

(א) נאמני הסעות אחראים על הסדר, הרגיעה והשקט בזמן הנסיעה, כל בעיה אחרת תטופל מול צוות בית הספר.

(ב) בעת המתנה ברחבת ההסעים, יש לעמוד בתחנה המתאימה לכל ילד. רק נאמני הסעות רשאים לעבור את הגדר. אין רשות לאף תלמיד לרדת לכביש. כמו כן, אסור לרוץ ולהשתולל ואסור לשחק בכדור ברחבת ההסעים.

(ג)  בעת העלייה לאוטובוס: יש לעלות מהדלת הקדמית בלבד. יש לשמור על הסדר ולתת לצעירים לשבת בקדמת האוטובוס. תלמידי כיתות ו'-ח' יושבים בספסלים אחרונים. יש לשמור על רווחים ולהימנע מצפיפות ודחיפות.

(ד) מקומות הישיבה בהסעה הם מקומות קבועים ואין לשנותם ללא אישור.

(ה) בעת הנסיעה: חובה לשבת במקום חגורים לאורך כל הנסיעה עד לעצירה מוחלטת של האוטובוס בתחנה שהינך צריך לרדת בה.

(ו)  אסור להוציא חלקי גוף דרך החלון,  אין להישען על הדלתות ו/או לעמוד בפתחי היציאה מן האוטובוס.

(ז)  אין להפריע לנהג בזמן הנהיגה.

(ח) בעת העצירה בתחנה: יש לשחרר את החגורה ולקום רק לאחר עצירה מוחלטת של האוטובוס בתחנה.יש לשמור על סדר בעת הירידה מהאוטובוס.

(ט)לפני חציית כביש יש לחכות שהאוטובוס יעזוב את התחנה. במידה והדבר לא מתאפשר יש להתרחק  מהאוטובוס עד לקבלת שדה ראיה רחב.

  

אנו מודים לכולכם על שיתוף הפעולה, הויתור וההבנה. יחד נקדם את בית הספר שלנו.

Comments