pesach


הורים יקרים,
בדף זה ניתן לשלם בכל כרטיס אשראי ישראלי, באמצעות המערכת המאובטחת של חברת PayPal.
התשלום יועבר לבית הספר וקבלה תישלח אליכם בתוך מספר ימים.
לשאלות נוספות ניתן לפנות למזכירות בית הספר או ללחוץ על הקישור "הגעה ויצירת קשר" בתפריט העליון.

לחץ על התשלום הרצוי, בחלון נפרד יפתח סל התשלומים. תוכל ללחוץ שוב על תשלום נוסף רצוי ובסיום, עבור לחלון הנפרד ושלם באשראי.

הרשמה לקיטנת פסח לילדים העולים לא' בבית הספר נחלים ולילדי כיתות א'-ב':

Comments