מדעים‏ > ‏

מטלה 5

לפניכם מטלה מס' חמש.
בקישור הבא: http://mybag.ebaghigh.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fitem%2fhe%2fdecd0c68-49a2-4538-858b-ba02edb5044f#?page=content-1 
העתיקו קישור זה לדף אינטרנט ובו תמצאו את הטבלה המחזורית האינראקטיבית.  כאשר תלחצו על יסוד מסויים יופיע לכם מידע קצר לגביו.
 קראו את המידע לגבי היסודות המופיעים במטלה וענו עליה.

מטלה מספר 5

לפניכם מטלה מס' חמש.
בקישור הבא: http://mybag.ebaghigh.cet.ac.il/content/player.aspx?manifest=%2fapi%2fmanifests%2fitem%2fhe%2fdecd0c68-49a2-4538-858b-ba02edb5044f#?page=content-1 
העתיקו קישור זה לדף אינטרנט ובו תמצאו את הטבלה המחזורית האינראקטיבית.  כאשר תלחצו על יסוד מסויים יופיע לכם מידע קצר לגביו.
 קראו את המידע לגבי היסודות המופיעים במטלה וענו עליה.
Comments