מדעים‏ > ‏

מטלה 3

סיכום השיעור:
בשיעורים קודמים ראינו שהאטום מורכב מאלקטרון בעל מטען שלילי, הנמצא בקליפה
ומגרעין המורכב מפרוטונים (עם מטען חיובי) וניוטרונים (עם מטען ניטרלי -0)
הסברנו שההבדל בין חומר לחומר נובע מכמות הפרוטונים בגרעין. לכמות הפרוטונים בגרעין אנו קוראים גם "מספר אטומי".

בשיעור זה עסקנו בקליפה, כלומר: באלקטרונים.
הסברנו שהאלקטרונים סובבים את גרעין האטום במהירות, והם מסודרים ב"קומות" (כלומר - קליפה אחרי קליפה).
בדוגמה זו, ניתן לראות שהקליפה הראשונה מלאה, היא יכולה להכין לכל היותר 2 אלקטרונים.
בקליפה השניה יש מקום כבר ל-8, וגם היא בדוגמה זו מלאה.
בקליפה השלישית יש מקום לעוד 8, אך היא בדוגמה זו לא מלאה, ויש בה רק אלקטרון אחד.

בטבלה המחזורית מופיעים בכל טור חומרים שונים בעלי תכונות דומות הנובעות ממבנה דומה.
לדוגמה:
בטור הימני ביותר (צבוע בטורקיז), נמצאים גזים אצילים, כלומר - כאלו שלא אוהבים לשתף פעולה ולהתחבר לחומרים אחרים.
הסיבה לכך היא שהקליפה האחרונה שלהם היא קליפה מלאה. וקשה מאוד להוסיף או להחסיר אלקטרון, על מנת להתחבר לחומר אחר.

זוהי דוגמה לחומרים שונים, בעלי תכונה דומה: תכונת האצילות.

מצד שני, בטור הימני, חומרים בעלי מקום רב פנוי בקליפה, אלו חומרים שיתחברו בקלות. למשל: המימן (הראשון, מספר אטומי: 1) יתחבר בקלות לחמצן ויצור מים.Comments