ה2

כיתה: ה2


1 2 3 4 5 6 7 8
08:00 - 08:50 08:50 - 09:35 10:00 - 10:45 10:45 - 11:30 11:45 - 12:30 12:30 - 13:15 13:45 - 14:30 14:40 - 15:10
ראשון תנך
אושרי
רובוטיקה
קבוצה 1
אושרי
אמנות
קבוצה 2
ליאן
קרב
בנים
אבי
ספורט
בנות
מיתר
ספורט
בנים
מירב
קרב
בנות
אבי
מתמטיקה
מירית
מתמטיקה
מירית
שפה
משה
שפה
משה
שני מתמטיקה
מירית
מתמטיקה
מירית
ג"ג
אושרי
חינוך
אושרי
אנגלית
קבוצה 1
דינה
אנגלית
קבוצה 2
נטלי
אנגלית
דינה
הלכה
אושרי

שלישי תנך
אושרי
מדעים
אושרי
שפה
משה
שפה
משה
אמנות
קבוצה 1
ליאן
רובוטיקה
קבוצה 2
אושרי
אנגלית
קבוצה 1
דינה
אנגלית
קבוצה 2
נטלי
שפה
משה
אנגלית
קבוצה 1
דינה

רביעי מתמטיקה
מירית
מתמטיקה
מירית
אנגלית
קבוצה 1
דינה
אנגלית
קבוצה 2
נטלי
קרב
ויולטה
מתמטיקה
מירית
שפה
משה
שפה
משה

חמישי מדעים
אושרי
אנגלית
דינה
חינוך
מירית
תנך
אושרי
מתמטיקה
מיריתשישי ספורט
מירב
מדעים
אושרי
זהב
אביה
תנך
אושרי

Comments