ה1

כיתה: ה1


1 2 3 4 5 6 7 8
08:00 - 08:50 08:50 - 09:35 10:00 - 10:45 10:45 - 11:30 11:45 - 12:30 12:30 - 13:15 13:45 - 14:30 14:40 - 15:10
ראשון
ספורט
בנים
מירב
קרב
בנות
אבי
קרב
בנים
אבי
ספורט
בנות
מיתר
מתמטיקה
מירית
מתמטיקה
מירית
שפה
משה
שפה
משה
אנגלית
קבוצה 1
דינה
אנגלית
קבוצה 2
נטלי
חינוך
מירית
שני תנך
הרב_גלעד
ספורט
מירב
תנך
הרב_גלעד
אנגלית
דינה
מדעים
אושרי
מתמטיקה
מירית
מתמטיקה
מירית

שלישי שפה
משה
שפה
משה
אמנות
קבוצה 1
ליאן
רובוטיקה
קבוצה 2
אושרי
אנגלית
קבוצה 1
דינה
אנגלית
קבוצה 2
נטלי
שפה
משה
מדעים
אושרי
תנך
אושרי
הלכה
משה
רביעי שפה
משה
אנגלית
דינה
קרב
ויולטה
מתמטיקה
מירית
שפה
משה
מתמטיקה
מירית
ג"ג
מירית

חמישי מתמטיקה
מירית
חינוך
מירית
אנגלית
דינה
אנגלית
קבוצה 1
דינה
אנגלית
קבוצה 2
נטלי
רובוטיקה
קבוצה 1
אושרי
אמנות
קבוצה 2
ליאןשישי מדעים
אושרי
פ"ש
קורל
תנך
אושרי
זהב
אביה

Comments