כיתה ג' - גב' שוש סיגרון

תלמידים יקרים שלום !
אנא היכנסו לקישור הזה : תרגיל למידה מרחוק - כיתה ג' ובצעו את המטלה לפי ההוראות.

בהצלחה רבה  !
המורה שושי