ג3

כיתה: ג3


1 2 3 4 5 6 7 8
08:00 - 08:50 08:50 - 09:35 10:00 - 10:45 10:45 - 11:30 11:45 - 12:30 12:30 - 13:15 13:45 - 14:30 14:40 - 15:10
ראשון ספורט
מיתר
משנה
הדר
תנך
עינב
אמנות
מיתר
מדעים
מלי_פ
קרב
אורפז
שפה
עינב
מתמטיקה
קבוצה 1
שירלי_ט
מתמטיקה
קבוצה 2
עינב
שני שפה
עינב
מתמטיקה
שירלי_ט
שפה
עינב
אנגלית
נטלי
מתמטיקה
שירלי_ט
תנך
עינב
שפה
עינב

שלישי מדעים
מלי_פ
אנגלית
נטלי
קרב
ויולטה
קרב
יוסי
מתמטיקה
שירלי_ט
מדעים
מלי_פ
מתמטיקה
שירלי_ט
אנגלית
קבוצה 1
נטלי
אנגלית
קבוצה 2
נריה
רביעי שפה
עינב
שפה
עינב
ספורט
מיתר
תנך
עינב
ג"ג
עינב
אמנות
מיתר
חינוך
עינב

חמישי אנגלית
נטלי
תנך
עינב
שפה
עינב
מתמטיקה
קבוצה 1
שירלי_ט
מתמטיקה
קבוצה 2
עינב
מתמטיקה
קבוצה 1
שירלי_ט
מתמטיקה
קבוצה 2
עינבשישי שפה
עינב
תנך
עינב
מתמטיקה
קבוצה 1
שירלי_ט
מתמטיקה
קבוצה 2
עינב
הלכה
הדר

Comments