ג2

כיתה: ג2


1 2 3 4 5 6 7 8
08:00 - 08:50 08:50 - 09:35 10:00 - 10:45 10:45 - 11:30 11:45 - 12:30 12:30 - 13:15 13:45 - 14:30 14:40 - 15:10
ראשון תנך
תהילה
אנגלית
קבוצה 1
נטלי
אנגלית
קבוצה 2
נריה
מתמטיקה
שירלי_ט
מדעים
מלי_פ
קרב
אורפז
מתמטיקה
קבוצה 1
שירלי_ט
מתמטיקה
קבוצה 2
קורל
אמנות
מיתר
ספורט
מיתר
שני
מתמטיקה
קבוצה 1
שירלי_ט
מתמטיקה
קבוצה 2
קורל
אנגלית
נטלי
הלכה
הדר
ספורט
מיתר
מדעים
מלי_פ
מתמטיקה
שירלי_ט
משנה
הדר

שלישי שפה
תהילה
שפה
תהילה
מתמטיקה
קבוצה 1
שירלי_ט
מתמטיקה
קבוצה 2
קורל
קרב
ויולטה
קרב
יוסי
תנך
תהילה
שפה
תהילה
מתמטיקה
שירלי_ט
רביעי מדעים
מלי_פ
אנגלית
נטלי
שפה
תהילה
שפה
תהילה
תנך
תהילה
אנגלית
נטלי
חינוך
תהילה

חמישי שפה
תהילה
אמנות
מיתר
מתמטיקה
קבוצה 1
שירלי_ט
מתמטיקה
קבוצה 2
קורל
תנך
תהילה
ג"ג
תהילהשישי שפה
תהילה
מתמטיקה
שירלי_ט
שפה
תהילה
תנך
תהילה

Comments