ד2

כיתה: ד2


1 2 3 4 5 6 7 8
08:00 - 08:50 08:50 - 09:35 10:00 - 10:45 10:45 - 11:30 11:45 - 12:30 12:30 - 13:15 13:45 - 14:30 14:40 - 15:10
ראשון
מתמטיקה
קבוצה 1
קורל
מתמטיקה
קבוצה 2
מירית
שפה
קבוצה 1
קורל
שפה
קבוצה 2
בתאל
שפה
קורל
חינוך
קורל
מדעים
אדיר
אנגלית
דינה
הלכה
הדר
קרב
אורפז
שני אנגלית
דינה
תנך
הרב_גלעד
שפה
קבוצה 1
קורל
שפה
קבוצה 2
בתאל
קרב
ויולטה
שפה
קבוצה 1
קורל
שפה
קבוצה 2
בתאל
שפה
קבוצה 1
קורל
שפה
קבוצה 2
בתאל
מתמטיקה
קבוצה 1
קורל
מתמטיקה
קבוצה 2
בתאל

שלישי
אנגלית
קבוצה 1
דינה
אנגלית
קבוצה 2
נריה
מדעים
אדיר
מדעים
אדיר
שפה
קורל
תנך
הרב_גלעד
מתמטיקה
קורל
מתמטיקה
קורל
ג"ג
קורל
רביעי
אנגלית
קבוצה 1
דינה
אנגלית
קבוצה 2
נריה
אמנות
נעמי
אמנות
נעמי
אנגלית
דינה
נביא
הדר
ספורט
מירב
תנך
הרב_גלעד

חמישי מתמטיקה
קורל
מתמטיקה
קורל
תנך
הרב_גלעד
מתמטיקה
קבוצה 1
קורל
מתמטיקה
קבוצה 2
מירית
חינוך
קורלשישי שפה
קורל
פ"ש
הדר
מתמטיקה
קורל
ספורט
מירב

Ċ
נהוראי אליקים,
22 בספט׳ 2020, 22:53
Comments