ד1

כיתה: ד1


1 2 3 4 5 6 7 8
08:00 - 08:50 08:50 - 09:35 10:00 - 10:45 10:45 - 11:30 11:45 - 12:30 12:30 - 13:15 13:45 - 14:30 14:40 - 15:10
ראשון
שפה
קבוצה 1
הדר
שפה
קבוצה 2
בתאל
מדעים
אדיר
שפה
הדר
אנגלית
קבוצה 1
דינה
אנגלית
קבוצה 2
נריה
מתמטיקה
שירלי_ט
שפה
הדר
קרב
אורפז
תנך
הרב_גלעד
שני
שפה
קבוצה 1
הדר
שפה
קבוצה 2
בתאל
אנגלית
דינה
מתמטיקה
שירלי_ט
מתמטיקה
שירלי_ט
קרב
ויולטה
נביא
הדר
אנגלית
דינה

שלישי מתמטיקה
שירלי_ט
מתמטיקה
שירלי_ט
אנגלית
קבוצה 1
דינה
אנגלית
קבוצה 2
נריה
מתמטיקה
שירלי_ט
אנגלית
דינה
תנך
הרב_גלעד
מדעים
אדיר
מדעים
אדיר
רביעי
שפה
קבוצה 1
הדר
שפה
קבוצה 2
בתאל
שפה
קבוצה 1
הדר
שפה
קבוצה 2
בתאל
תנך
הרב_גלעד
שפה
קבוצה 1
הדר
שפה
קבוצה 2
בתאל
ספורט
מירב
תנך
הרב_גלעד
ג"ג
הדר

חמישי חינוך
הדר
מתמטיקה
שירלי_ט
שפה
הדר
חינוך
הדר
הלכה
הדרשישי פ"ש
הדר
ספורט
מירב
אמנות
נעמי
אמנות
נעמי

Ċ
נהוראי אליקים,
22 בספט׳ 2020, 22:53
Comments