ב3

כיתה: ב3


1 2 3 4 5 6 7 8
08:00 - 08:50 08:50 - 09:35 10:00 - 10:45 10:45 - 11:30 11:45 - 12:30 12:30 - 13:15 13:45 - 14:30 14:40 - 15:10
ראשון חינוך
שירה
הלכה
עינב
ספורט
מירב
קרב
ויולטה
אנגלית
נריה
מדעים
מלי_פ
תש
ברוריה
אנגלית
נריה
שני תש
ברוריה
שפה
אביה
מדעים
מלי_פ
שפה
אביה
שפה
אביה
מתמטיקה
קבוצה 1
אביה
שחמט
קבוצה 2
שחמט
שחמט
קבוצה 1
שחמט
מתמטיקה
קבוצה 2
אביה

שלישי שפה
אביה
שפה
אביה
תנך
אביה
קרב
אורפז
מדעים
מלי_פ
מתמטיקה
אביה
מתמטיקה
אביה
תנך
אביה
רביעי מתמטיקה
אביה
מתמטיקה
אביה
קרב
מלי_ע
אמנות
נעמי
אמנות
נעמי
שפה
אביה
תנך
אביה

חמישי מתמטיקה
אביה
מתמטיקה
אביה
שפה
קבוצה 1
אביה
שפה
קבוצה 2
מירב
תנך
אביה
שפה
קבוצה 1
אביה
שפה
קבוצה 2
מירבשישי שפה
אביה
מתמטיקה
אביה
ספורט
מירב
אנגלית
נריה

Comments