ב2


כיתה: ב2


1 2 3 4 5 6 7 8
08:00 - 08:50 08:50 - 09:35 10:00 - 10:45 10:45 - 11:30 11:45 - 12:30 12:30 - 13:15 13:45 - 14:30 14:40 - 15:10
ראשון שפה
אלינור
שפה
קבוצה 1
אלינור
תש
קבוצה 2
מירב
קרב
ויולטה
מדעים
אלינור
ג"ג
אלינור
אנגלית
נריה
חינוך
אלינור
ספורט
מירב
שני מתמטיקה
מגי
מתמטיקה
מגי
שפה
קבוצה 1
אלינור
שחמט
קבוצה 2
שחמט
שחמט
קבוצה 1
שחמט
שפה
קבוצה 2
אלינור
מדעים
אלינור
מדעים
אלינור
שפה
קבוצה 1
אלינור
תש
קבוצה 2
מירב

שלישי שפה
אלינור
מדעים
אלינור
תנך
אלינור
תנך
אלינור
קרב
אורפז
שפה
קבוצה 1
אלינור
אנגלית
קבוצה 2
נריה
שפה
אלינור
חינוך
אלינור
רביעי ספורט
מירב
אנגלית
נריה
חינוך
נירית
קרב
מלי_ע
אנגלית
נריה
אמנות
נעמי
אמנות
נעמי

חמישי
שפה
קבוצה 1
אלינור
תש
קבוצה 2
מירב
שפה
אלינור
הלכה
קבוצה 1
אלינור
מתמטיקה
קבוצה 2
מגי
מתמטיקה
מגי
מתמטיקה
מגישישי מתמטיקה
מגי
מתמטיקה
מגי
תנך
אלינור
שפה
אלינור
ĉ
נהוראי אליקים,
29 בספט׳ 2020, 23:15
Comments