ב1

כיתה: ב1


1 2 3 4 5 6 7 8
08:00 - 08:50 08:50 - 09:35 10:00 - 10:45 10:45 - 11:30 11:45 - 12:30 12:30 - 13:15 13:45 - 14:30 14:40 - 15:10
ראשון תנך
ברוריה
קרב
ויולטה
אנגלית
נריה
תנך
ברוריה
אמנות
נעמי
אמנות
נעמי
אנגלית
נריה
שיח
ברוריה
שני
שפה
קבוצה 1
שירלי_כ
שחמט
קבוצה 2
שחמט
שחמט
קבוצה 1
שחמט
שפה
קבוצה 2
שירלי_כ
תנך
ברוריה
מתמטיקה
קבוצה 1
שירלי_כ
ספורט
קבוצה 2
מירב
ספורט
קבוצה 1
מירב
מתמטיקה
קבוצה 2
שירלי_כ
תנך
ברוריה
מדעים
מלי_פ

שלישי מתמטיקה
שירלי_כ
מתמטיקה
שירלי_כ
מדעים
מלי_פ
שפה
שירלי_כ
שפה
שירלי_כ
קרב
אורפז
מתמטיקה
קבוצה 1
שירלי_כ
אנגלית
קבוצה 2
נריה
חינוך
שירלי_כ
רביעי שפה
שירלי_כ
שפה
שירלי_כ
ספורט
מירב
מתמטיקה
שירלי_כ
קרב
מלי_ע
מתמטיקה
שירלי_כ
מתמטיקה
שירלי_כ

חמישי הלכה
עינב
ספורט
מירב
אנגלית
נריה
מדעים
מלי_פ
חינוך
שירהשישי מתמטיקה
שירלי_כ
מתמטיקה
שירלי_כ
שפה
שירלי_כ
פ"ש
שירלי_כ

Ċ
נהוראי אליקים,
23 בספט׳ 2020, 5:45
Comments