א2

כיתה: א2


1 2 3 4 5 6 7 8
08:00 - 08:50 08:50 - 09:35 10:00 - 10:45 10:45 - 11:30 11:45 - 12:30 12:30 - 13:15 13:45 - 14:30 14:40 - 15:10
ראשון שפה
חדוה
שפה
חדוה
מתמטיקה
חדוה
מדעים
אדיר
ג"ג
חדוה
קרב
ויולטה
אמנות
נעמי
אמנות
נעמי
שני שפה
חדוה
שפה
חדוה
מתמטיקה
חדוה
הנדסה
ברוריה
ספורט
מיתר
שפה
חדוה
חינוך
חדוה

שלישי מדעים
אדיר
תנך
אילנית
משנה
הרב_גלעד
הלכה
הרב_גלעד
תנך
אילנית
מדעים
אדיר
קרב
אורפז
תנך
אילנית
רביעי מתמטיקה
חדוה
מתמטיקה
חדוה
שפה
חדוה
שפה
חדוה
זהב
חדוה
קרב
מלי_ע
חינוך
חדוה

חמישי מתמטיקה
חדוה
שפה
חדוה
ספורט
מיתר
משנה
הרב_גלעד
שפה
חדוהשישי מתמטיקה
חדוה
שפה
חדוה
מתמטיקה
חדוה
מתמטיקה
חדוה

Comments