א11
2 3 4 5 6 7 8
08:00 - 08:50 08:50 - 09:35 10:00 - 10:45 10:45 - 11:30 11:45 - 12:30 12:30 - 13:15 13:45 - 14:30 14:40 - 15:10
ראשון שפה
דגנית
שפה
דגנית
אמנות
נעמי
אמנות
נעמי
קרב
ויולטה
שפה
קבוצה 1
דגנית
מדעים
קבוצה 2
אדיר
שפה
קבוצה 1
דגנית
מדעים
קבוצה 2
אדיר
מתמטיקה
דגנית
שני מתמטיקה
דגנית
מתמטיקה
דגנית
שפה
דגנית
שפה
דגנית
הנדסה
ברוריה
שפה
קבוצה 1
דגנית
תנך
קבוצה 2
אילנית
ג"ג
דגנית

שלישי שפה
דגנית
שפה
דגנית
מתמטיקה
דגנית
מדעים
אדיר
מתמטיקה
דגנית
חינוך
דגנית
מתמטיקה
דגנית
קרב
אורפז
רביעי משנה
הרב_גלעד
הלכה
הרב_גלעד
תנך
אילנית
משנה
הרב_גלעד
ספורט
מיתר
תנך
אילנית
קרב
מלי_ע

חמישי שפה
דגנית
שפה
דגנית
חינוך
דגנית
מתמטיקה
דגנית
ספורט
מיתרשישי מתמטיקה
דגנית
שפה
דגנית
מתמטיקה
דגנית
שפה
דגנית
Comments