ח

כיתה: ח


1 2 3 4 5 6 7 8
08:00 - 08:50 08:50 - 09:35 10:00 - 10:45 10:45 - 11:30 11:45 - 12:30 12:30 - 13:15 13:45 - 14:30 14:40 - 15:10
ראשון שפה
אילנית
שפה
אילנית
מדעים
אושרי
תנך
אילנית
מדעים
אושרי
ג"ג
אילנית
קרב
אבי
שני מתמטיקה
רוית
מתמטיקה
רוית
שפה
אילנית
שפה
אילנית
תנך
אילנית
ספורט
מירב
חינוך
אילנית

שלישי
תנך
קבוצה 1
אילנית
נגרות
קבוצה 2
בוב_הבנאי
אנגלית
קבוצה 1
נריה
נגרות
קבוצה 2
בוב_הבנאי
נגרות
קבוצה 1
בוב_הבנאי
שפה
קבוצה 2
אילנית
נגרות
קבוצה 1
בוב_הבנאי
שפה
קבוצה 2
אילנית
אנגלית
נריה
מתמטיקה
רוית
תנך
אילנית
מדעים
אושרי
רביעי
שפה
קבוצה 1
אילנית
נגרות
קבוצה 2
בוב_הבנאי
שפה
קבוצה 1
אילנית
נגרות
קבוצה 2
בוב_הבנאי
נגרות
קבוצה 1
בוב_הבנאי
מתמטיקה
קבוצה 2
רוית
נגרות
קבוצה 1
בוב_הבנאי
אנגלית
קבוצה 2
נריה
תנך
אילנית
אנגלית
נריה
חינוך
אילנית

חמישי מתמטיקה
רוית
מדעים
אושרי
מתמטיקה
רוית
ספורט
מירב
אנגלית
נריהשישי
תת-דפים (1): מדעים
ĉ
רוית נגר,
1 באוק׳ 2020, 0:05
Comments